Poznaj nasze zasady

Home / Poznaj nasze zasady

Regulamin

 

1. Doba noclegowa obowiązuje od godz. 14.00 w dniu przyjazdu, do godz. 10.00 w  dniu wyjazdu.

2. Należność za cały deklarowany pobyt wraz z opłatą miejscową ( klimatyczną ) należy uregulować w dniu przybycia przed zajęciem  pokoju.

3. Wcześniejszy wyjazd Wczasowicza niż w ustalonym terminie, nie wynikły z
winy właściciela nie zobowiązuje go ( właściciela ) do zwrotu części należności
za pobyt niewykorzystany.

4. W pokojach mieszkalnych obowiązuje całkowity zakaz używania wszelkiego
rodzaju urządzeń  grzewczych, grzejnych, promiennych, kuchenek,
opiekaczy, frytkownic itp..

5. Przed wyjściem z pokoju należy wyłączyć wszystkie zbędne urządzenia
elektryczne:  np. żelazka, lokówki, suszarki do włosów, ładowarki do tel.
komórkowych, golarki itp.

6. Za rzeczy pozostawione w pokojach oraz na terenie Domu Gościnnego przez
Wczasowiczów lub inne osoby , właściciel obiektu nie ponosi
odpowiedzialności.

7. Za uszkodzenia, dewastacje itp. prowadzące do trwałych szkód materialnych
wynikłe z winy  Wczasowicza, odpowiedzialność finansową ponosi osoba
wynajmująca pokój.

8. Osoby nie zameldowane, nie  będące  Gośćmi  Domu Gościnnego „Avila”, nie
mogą przebywać  w budynku, oraz na  posesji bez powiadomienia właściciela
obiektu.

9. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.)
rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie
Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich
wyposażenie. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.

10. Korzystanie z grilla jest bezpłatne. Węgiel każdy organizuje we własnym zakresie.

11. Cisza nocna obowiązuje w godz. od 22.00 do 6.00 rano.

12. Przed wyjazdem należy zdać pokój właścicielowi obiektu. Zwolnienie pokoju jest równoznaczne ze zwolnieniem miejsca parkingowego.

13. Za rażące naruszenie powyższych zasad i postanowień, właściciel obiektu
może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zwrotu kosztów.

14. Dokonanie rezerwacji pobytu w D.G „Avila” jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich  punktów niniejszego regulaminu.

W budynku D.G ’’Avila” obowiązuje całkowity zakaz palenia.
W przypadku złamania niniejszego zakazu Gość ponosi dodatkowe koszty sprzątania pokoju  w wysokości 300zł.